På hal is i Los Angeles

Vi så på reklamtavlor att det fanns möjlighet till skridskoåkning i närheten och kände ett tvång att gå dit och titta. Mycket riktigt, en stor isbana för de som kan åka och en liten minirink för de minsta barnen. Julia var mycket entusiastisk medan Elliot inte alls ville prova. När vi väl betalat för att hyra två par skridskor hade han till vår glädje ångrat sig och ville jättegärna prova på. Det var en aning jobbit för ryggen att hålla upp Julia som till en början var ganska mjuk i benen men Elliot var tapper och stod bra på sina skridskor även om han behövde hjälp med att ta sig framåt. ”Jag vill åka själv” sa Julia fler gånger ovetandes om friktionstalet mellan skena och is. Vår förhoppning är att detta tände ett litet intresse som vi kan fortsätta utveckla när vi kommer hem.